Gezellige reuring!

Rond de kerk zijn enkele winkels, restaurants en een café gevestigd die zorgen voor wat gezellige reuring in het dorp, dat circa 1300 inwoners telt. Oosterend ligt dicht bij de Waddenzee. Vlakbij het dorp liggen de buurschappen Oost, Zevenhuizen en Nieuweschild.

Visserij 

Van oudsher vormt de visserij een belangrijke bron van inkomsten voor de Oosterenders. Vroeger was in de buurt van de IJzeren Kaap aan de Waddenkant een haven die in gebruik was voor de oester- en wiervisserij. Toen die in de 19e eeuw verzandde, verhuisde de scheepvaart naar Oudeschild. Toch wonen er nog steeds veel kottervissers in Oosterend. Daarnaast zorgt ook de landbouw voor werkgelegenheid in deze regio.

Hecht dorp

Oosterend heeft een actieve, hechte dorpsgemeenschap. ’s Zomers wordt om de week een grote rommelmarkt georganiseerd. Eens in de vijf jaar is er Oosterend Present, een grootschalig feest met optredens en dorpsspelen. 

Religie

Oosterend werd weleens het ‘Jeruzalem van het Noorden’ genoemd vanwege de aanwezigheid van vele kerken en kerkgenootschappen. Ooit stonden er zeven kerken in het dorp, tegenwoordig nog drie: de Maartenskerk, de Sint Martinuskerk en het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in de Schoolstraat.

Wandelroutes

In en rond Oosterend zijn verschillende wandelroutes uitgezet. Een echte aanrader is de Historische Leitjesroute door het dorp. Op betekenisvolle panden en huizen is een leitje geplaatst met informatie over het pand zelf en de vroegere bewoners. De routebeschrijving is gratis verkrijgbaar in diverse winkels in het dorp. Wilt u liever de natuur in? Dan is het boerenommetje een leuk alternatief. Deze groene route naar de oude Waddendijk, langs tuinwallen en grasland, werd in 2008 in ere hersteld.

Zonnedael WhatsApp Chat
Send via WhatsApp